Ergonomisch & gezond werken in de schoonheidsbranche

Schoonheidsspecialisten, pedicuren, kappers enz. hebben in hun werk te maken met een hoge fysieke belasting. Vaak uit zich dat in gespannen spieren, vermoeidheid of lokale pijnklachten in rug, nek, schouders of armen. Ergonomie biedt een scala aan mogelijkheden om deze klachten te voorkomen en gezond aan de slag te gaan.
Tijdens deze training leer je in heldere stappen hoe je een ergonomische werkhouding, werkplek en werkwijze eigen kunt maken. Voor meer behandelcomfort en een gezonde loopbaan zonder klachten.

Inhoud:
1.Theorie
In dit deel worden de uitgangspunten voor ergonomisch werken, de aanpak van risico’s rond fysieke (arbeids-) belasting en preventie van werkgerelateerde lichamelijke klachten besproken.
Kernpunten:
–  Fysieke belasting in het werk & effecten op het lichaam
–  Ergonomische basisprincipes en praktische tips voor:
               –  Werkplekinrichting, arbeidsmiddelen, omgevingsfactoren
               –  Werkplek instellen, totale behandelopstelling
               –  Optimale basishouding & werkhouding ( NEN-ISO norm 11226)
               –  Werkwijze/-gedrag en werktechniek
               –  Werkorganisatie

  – Preventie van ergonomie-gerelateerde houdingsproblemen
  – Zichtoplossingen: werken met een vergroting, werkbril
  –  Beweegadviezen: micro- en minipauze oefeningen
  –  Foto-analyse werkhouding versus behandelopstelling
2. Praktijk
Verschillende aspecten uit de theorie worden in de praktijk gedemonstreerd en geoefend.
–  Stappenplan ergonomie
              –  Werkplek c.q. arbeidsmiddelen op maat instellen
              –  Behandelopstelling
              –  Optimale werkhouding en zit/ sta-posities tijdens behandelen
              –  Tips voor een ergonomische werkwijze
              –  Individueel advies

Docent: ErgoExam/ Marleen Diemel, register bedrijfsfysiotherapeut Lid beroepsverenigingen NVBF, KNGF, HoudingNet Nederland

Accreditatie in aanvraag

Datum

Vrijdag 23 maart 2018

Duur


2,5 uur. Van13.00 uur tot ca. 15.30 uur

Kosten

Lesgeld € 45,00 Vrijgesteld van B.T.W.